OMI

Omi er en internasjonal videreutdanning for leger og fysioterapeuter basert på det banebrytende og grundige arbeidet av den engelske ortopediske kirurgen James Cyriax (1904-1985), senere videreført og oppdatert av andre. Det spesielle med klinisk ortopedisk medisin er at det er en logisk oppbygd undersøkelse og behandling av ikke-kirurgiske tilstander i muskel-skjelettsystemet, der leger og fysioterapeuter har samme utdanning og forståelse. Undersøkelse innen ortopedisk medisin er en metodisk analyse av pasientens sykehistorie og symptomer, samt en presis klinisk undersøkelse som oftest leder til en spesifikk diagnose og åpner for presis behandling. For muskel-skjelettlidelser synes dette å være unikt i dagens helse-Norge, vi opplever stadig vekk det motsatte. Ved gode og standardiserte rutiner ved intervju og undersøkelse, vil dette avklares og pasienten har sjanse til å få mer hensiktsmessig behandling.

Utdanningen

Videreutdanning i klinisk ortopedisk medisin er modulbasert med basic og advanced eksamener, samt avansert kurs i anatomi (med disseksjoner og 3D-modeller for øving i injeksjoner), og vitenskapsteori og etikk, og tar normalt ca. 3-4 år. The international teaching team og OMI-global har hovedsete i Belgia, og undersøkelse og behandling etter dette systemet er svært utbredt på verdensbasis, også i våre naboland. Are Ingemann, Trondheim, og Tom Røsand, Oslo, er de to hovedlærerne i Norge. I Norge er det nå 80-100 med spesialistutdanning, og ca. 1200 underveis. OMI-ere finner man over hele landet, men Omi-klinikker kun i Oslo, Røyken, Trondhjem, og Bodø. Hovedboken er Ombregt L, Bisschop P, ter Veer HJ. A System of Orthopaedic Medicine, 2nd edn.Churchill Livingstone, 2003 , ISBN 0 4430 7370 8 hardback, 1360 pages, 1322 illustrations.

Forskning bekrefter kvaliteten

Cyriax`og hans etterfølgeres arbeid blir stadig bekreftet i forskningen, særlig viktig er bekreftelsen av overførte smerter (referred pain), og senehinnen (dura mater) som en hovedkilde til særlig nakke, skulder, og ryggsmerter (f.eks. Spine; Low back pain in SLR, the anterior theca as source of pain). Eksempler på overførte smerter er vondt i overarm ved skulderskade, vondt bak på skulderblad ved skivebukning i nakke som irriterer senehinnen rundt ryggmargen, og vondt nedover benet ved skade i lenderygg. Har man ikke denne basiskunnskapen blir mange symptomer og smerter uforståelige, og ender gjerne med diffuse muskel- og ”syndrom”-betegnelser. Til dels gjenspeiles dette i statistikker og generell offentlig informasjon der det kan hevdes at opptil 90% av rygglidelser er uspesifikke (nasjonalt ryggnettverk). Gjør man uspesifikke undersøkelser får man selvfølgelig uspesifikke svar. I media i disse dager er det noe fokus på "muskel-lidelser" som årsak til sykemeldinger. Vi ser sjelden i vår praksis muskel-lidelser og enda sjeldnere muskel-sykdommer, men derimot mye ledd- og leddbandskader, mellomhvirvelskiveskader, seneskader, nerveskader, slimposebetennelser, og stress-symptomer av ymse slag.