Idrett

Behandling av idrettsskader

Som idrettsutøver opplever man stadig skader som reduserer trenings og konkurranseevnen. Vi tilbyr akutt behandling av skader, samt grundig oppfølging i forbindelse med opptreningen.

Forebyggende rådgivning og trening

Vi tilbyr også forbyggende rådgivning og trening for enkeltpersoner og idrettslag som ønsker å redusere riskioen for å oppleve skader knyttet til sin idrett. I dagens miljø er fokus flyttet fra behandling og over på forebygging av skader, da vi ser at det på mange områder kan gjøres mye for å redusere hyppigheten av skader med enkle tiltak

Oppfølging av idrettslag

Ønsker deres idrettslag å knytte til seg en fast fysioterapeut som kan følge dere i trening og konkurranse? En avtale kan blant annet innebære at deres utøvere prioriteres for behandling hos oss hvis noe skulle skje.