Behandlinger

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en behandlingsform som brukes ved plager i muskel- og skjellettsystemet.

Fysioterapeuten har en grunnleggende forståelse basert på viten om menneskets anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling, og kan ut i fra dette korrigere, veilede og tilrettelegge for den enkelte pasient. Forebygging, vedlikehold og opptrening er med på å bevare og fremme god helse.

Fysioterapi er et lovfestet tilbud innen norsk helsetjeneste, og offentlig autorisasjon kreves for å kunne arbeide som fysioterapeut.

Behandlingsteknikker

Vi bruker et utvalg av følgende teknikker i våre behandlinger:

 • Manipulasjon
 • Mobilisering
 • Traksjon
 • ESWT – Trykkbølgebehandling
 • Muskel Energi Teknikker
 • Dyp tverrfriksjonsmassasje
 • Redcord
 • Eksentrisk trening
 • Ultralyd
 • Bløtdelsbehandling
 • Taping
 • Tøyninger
 • Tens

Klikk på punktene i listen ovenfor for å få frem en beskrivelse av hvert punkt.