Stein Dragland

Fysioterapeut

Spesialist i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi

Stein er utdannet i Trondheim ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og tok eksamen i 1999. Han har arbeidet som privatpraktiserende fysioterapeut siden 2000. Stein tok siste eksamen innen klinisk ortopedisk fysioterapi i 2009 og har nå spesialisttittel. Han har også lang erfaring med idrettsfysioterapi gjennom sitt engasjement i Byåsen i Trondheim fra 1997-2000, for Harstad Vikings fra 2001 – 2007, og de senere år gjennom Medkilas damelag i toppserien.

Elisabeth Lindstrøm Hansen

Fysioterapeut

Spesialkompetanse innen Klinisk Ortopedisk Fysioterapi.

Elisabeth var utdannet fysioterapeut våren 2009 ved Universitet i Tromsø. Hun avsluttet studiet med å motta prisen for beste bacheloroppgave fra Norsk Fysioterapeutforbund sammen med en medstudent. Det siste året har hun startet på videreutdanning i klinisk ortopedisk fysioterapi. Kurs og erfaring i bruk av kinesiotape, redcord og trykkbølge gjør at Elisabeth har noen ekstra verktøy i møte med pasientene. Hun er i tillegg aktiv i idrettsmiljøet i byen og har fått en del klinisk erfaring på idrettsskader, blant annet gjennom Medkilas fotballdamer i toppserien.